Forum Dla-Graczy.pl
Regulamin serwisu Dla-Graczy.pl - Wersja do druku

+- Forum Dla-Graczy.pl (http://forum.dla-graczy.pl)
+-- Dział: Dla-Graczy.pl (http://forum.dla-graczy.pl/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Dział: Regulaminy (http://forum.dla-graczy.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Wątek: Regulamin serwisu Dla-Graczy.pl (/showthread.php?tid=2)Regulamin serwisu Dla-Graczy.pl - Profugus - 08-13-2019

Regulamin serwisu Dla-Graczy.pl


§1


Dla-Graczy.pl udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z serwisu internetowego, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.


§2


Dostęp do serwisu mają wszyscy użytkownicy Internetu.


§3


Użytkownik może korzystać z serwisu po zarejestrowaniu.
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
Wyjątkiem jest serwer komunikacyjny ts3.


§4


Użytkownik serwisu publikuje/wygłasza swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność Dla-Graczy.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane/wygłaszanych przez użytkowników.


§5


Dla-Graczy.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu osobom naruszającym regulamin.


§6


Dla-Graczy.pl jest uprawniony do przekazania danych dotyczących użytkowników forum sądom, prokuraturze, organom policji oraz innym uprawnionym organom państwa na potrzeby i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.


§7


Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §9.


§8


Dla-Graczy.pl dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu.


§9


Dla-Graczy.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu, lub jego elementów bez podania przyczyny takiego działania.


§10


Użytkownicy serwisu potwierdzają zapoznanie się z Polityka Prywatności serwisu Dla-Graczy.pl


§11


Dla-Graczy.pl dopuszcza możliwość rozszerzenia oraz doprecyzowania zasad korzystania z udostępnianych usług poprzez zamieszczenie dodatkowych regulaminów oraz wytycznych dotyczących forum, komunikatora ts3 itp.
Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z ich treścią, oraz respektować ich postanowienia.


§12


Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Dla-Graczy.pl zastrzega sobie prawo do jego zmiany, które stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na tej stronie.
Regulamin opublikowano 13.08.2019 r