Forum Dla-Graczy.pl
Polityka prywatności - Wersja do druku

+- Forum Dla-Graczy.pl (http://forum.dla-graczy.pl)
+-- Dział: Dla-Graczy.pl (http://forum.dla-graczy.pl/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Dział: Regulaminy (http://forum.dla-graczy.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Wątek: Polityka prywatności (/showthread.php?tid=4)Polityka prywatności - Profugus - 08-13-2019

Polityka prywatności


Szanując Państwa prawo do prywatności, jako właściciel Serwisu i Forum Internetowego Dla-Graczy.pl oraz Administrator danych w rozumieniu rozporządzenia (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. niniejszym przedstawiam politykę prywatności.


Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania cookies Serwisu i Forum Internetowego Dla-Graczy.pl (www.dla-graczy.pl) oraz sub-domen (w szczególności https://forum.dla-graczy.pl/).


Definicje


Administrator Danych Osobowych, Właściciel Serwisu i Forum Internetowego Dla-Graczy.pl – Tomasz Paszkowski, zam. 83-110 Tczew ul. Kopernika 9/7


Moderatorzy Forum Internetowego Dla-Graczy.pl - osoby fizyczne, posiadające dostęp do Państwa danych osobowych, na podstawie upoważnienia Administratora Danych Osobowych, przetwarzające je zgodnie z normami prawnymi powszechnie obowiązującymi, w szczególności RODO i wytycznymi Administratora.


Forum Internetowe Dla-Graczy.pl – miejsce dyskusji i wymiany doświadczeń pasjonatów gier komputerowych.


Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i Forum Internetowego Dla-Graczy.pl.


Tożsamość i dane kontaktowe


Dane adresowe Administratora: Tomasz Paszkowski, tel. 790 250 720, adres e-mail: t.paszkowski@dla-graczy.pl


Cel przetwarzania i podstawa prawna


Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – umożliwienia korzystania z Forum Internetowego …, w tym prowadzenie konta Użytkownika Forum.


Dane, które przetwarzamy


Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
Świadczymy usługi określone w Regulaminie serwisu Dla-Graczy.pl. Dla prawidłowego zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:


- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres IP,
- identyfikator Użytkownika,
- data urodzenia,
- adres e-mail,
- numer telefonu.


Niezależnie od zakresu podanych przez Państwa informacji podczas wizyt na stronach Forum serwer lub programy służące do analizy zachowań automatycznie zbierają dane dotyczące tych wizyt. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Państwo korzystacie, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem https://


Odbiorcy danych osobowych


Nie udostępniamy Państwa danych w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Forum oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej mi takie działanie i zapewniamy o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


W celu realizacji umów dane osobowe są przekazywane w szczególności dostawcy usług hostingowych home.pl SA , z którym zawarta jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu Dla-Graczy.pl upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, nadane przez Administratora, przysługuje także członkom administracji Dla-Graczy.pl. (operatorom, moderatorom, administratorom itp.)


Okres przechowywania danych


Dane przechowujemy przez okres świadczenia usługi. W przypadku rozwiązania czy też ustania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dane są usuwane bez zbędnej zwłoki lub anonimizowane.


Państwa prawa


Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.


Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


Prawo do wniesienia skargi


Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zabezpieczenie danych osobowych


W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Państwa dane chronione są najnowszymi wersjami programów antywirusowych. Dane są także chronione zgodnie z najwyższymi standardami przez dostawcę usług hostingowych, na którego serwerze dane są przechowywane. Połączenie ze stroną jest szyfrowane certyfikatem SSL.


Dla bezpieczeństwa danych wdrożyliśmy certyfikat SSL, wszelkie dane są transmitowane na stronie i forum tylko szyfrowanym protokołem https://.


Informacja o plikach Cookies (Ciasteczka)


Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie usługobiorcy, najczęściej na twardym dysku urządzenia, z którego Państwo korzystacie np. komputer, smartfon, tablet itp. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.


Szersze wyjaśnienia na temat „Ciasteczek” znajdą Państwo w zakładce Informacje o Cookies, jakie stanowią integralną część niniejszej Polityki Prywatności.