Regulamin serwisu Dla-Graczy.pl

Regulamin serwisu Dla-Graczy.pl

§1

Dla-Graczy.pl udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z serwisu internetowego, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

§2

Dostęp do serwisu mają wszyscy użytkownicy Internetu.

§3

Użytkownik może korzystać z serwisu po zarejestrowaniu.
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Wyjątkiem jest serwer komunikacyjny ts3.

§4

Użytkownik serwisu publikuje/wygłasza swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność Dla-Graczy.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane/wygłaszanych przez użytkowników.

§5

Dla-Graczy.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu osobom naruszającym regulamin.

§6

Dla-Graczy.pl jest uprawniony do przekazania danych dotyczących użytkowników forum sądom, prokuraturze, organom policji oraz innym uprawnionym organom państwa na potrzeby i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.

§7

Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §9.

§8

Dla-Graczy.pl dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu.


§9

Dla-Graczy.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu, lub jego elementów bez podania przyczyny takiego działania.

§10

Użytkownicy serwisu potwierdzają zapoznanie się z
Polityką Prywatności serwisu Dla-Graczy.pl


§11


Dla-Graczy.pl dopuszcza możliwość rozszerzenia oraz doprecyzowania zasad korzystania z udostępnianych usług poprzez zamieszczenie dodatkowych regulaminów oraz wytycznych dotyczących forum, komunikatora ts3 itp.

Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z ich treścią, oraz respektować ich postanowienia.

§12

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Dla-Graczy.pl zastrzega sobie prawo do jego zmiany, które stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na tej stronie.Regulamin opublikowano 19.03.2019 r